O nás
PROFESIONÁLNÍ POMOC A PORADENSTVÍ

Odborová organizace SPRAVEDLNOST FAIR - PLAY byla založena v roce 2012, jako vyústění mnohaleté a postupné formace řady lidí pracujících na poradenských a vesměs charitativních projektech v rámci právní a finanční veřejné osvěty, která je v naší zemi velice opomíjena. Velice málo občanů si dokáže uvědomit rizika půjček s úrokovou sazbou nad 20% p.a. či RPSN v této výši. Velice málo občanů ví, co znamená slovní spojení rozhodčí řízení (arbitráž) a co takové řízení obnáší a jaké může mít důsledky. Ostatně to samé platí pro různé formy notářských zápisů s tzv. přímou vykonatelností. Tato velice důležitá osvěta tu stále chybí a zejména z tohoto důvodu stále razantně přibývá exekučních řízení.

I zde platí, že každý svéprávný občan je za své činy odpovědný a samozřejmě má také právo si zajistit maximální množství informací dříve, než - li udělá chybu, která jej může posunout až na samou hranici exekuce. Bohužel toto si lidé velice často neuvědomují a tak mnohdy zcela zbytečně přichází o majetek ve prospěch bohatých věřitelů mnohdy se zabývajících pouze činností nákupu pohledávek.

Abychom věc shrnuli, odborová organizace SPRAVEDLNOST FAIR - PLAY se snaží, mimo běžné úkony odborové organizace, bránit práva svých členů a to zejména ve věcech pracovněprávních, občanskoprávních, exekučních, ale poskytujeme základní informace a pomoc i v oblastech trestněprávních.

SPRAVEDLNOST FAIR - PLAY