SPRAVEDLNOST FAIR PLAY
... BRÁNÍME VAŠE PRÁVA ...

Základní informace

Kdo jsme a pro koho?

Jsme odborovou organizací, jejíž jednou, nikoliv však jedinou činností je právní ochrana, pomoc a poradenství členům této odborové organizace ve věcech občanskoprávních, pracovněprávních a také exekučních, jelikož těchto případů obzvláště přibývá. Poskutujeme však poradenství i nečlenům. Dokážeme výrazně pomoci i ve věcech trestních, spolupracujeme s vyhlášenými advokátními kancelářemi. 

Pomoc v exekucích

Specializované služby

Nabízíme poradenství, pomoc a zastupování ve věcech exekuce nebo exekucí, zastupování před exekutory, podávání opravných prostředků a návrhů, komplexní agendu případů v exekucích a také zastupování při řešení problémů směřujících k exekucím. Nabízíme pomoc s řešením problémů dříve, než se stanou vykonatelným exekučním titulem.
 

Právní pomoc

poradenství & služby

Právní poradna SPRAVEDLNOST FAIR - PLAY. Jaké služby poradna nabízí? Základní, ale i podrobné právní poradenství a pomoc lidem, kteří o tuto pomoc požádají. V tomto směru se jedná zejména o pomoc a poradenství vyplývající z občanského zákoníku, poradenství v exekucích, ale i věcech trestních či arbitrážních .
 

Finanční tíseň

doplňková činnost

Zadlužit se je velmi snadné. Někdy je možné se dostat do zdánlivě neřešitelných situací. Jsme pomocnou rukou i v takových případech. Nedokážeme zcela vše, dokážeme mnoho a i zdánlivě neřešitelné situace mouhou mít svá řešení. Vše vždy záleží na způsobech řešení a hledání cest.